Privacybeleid

Welkom op de Kontigo Care-pagina met uitleg over hoe uw persoonlijke gegevens worden gebruikt. Deze pagina helpt u een goed afgewogen beslissing te nemen met betrekking tot uw relatie met ons.

Samenvatting

 • Kontigo Care AB maakt gebruik van een cloudgebaseerd platform waarmee diagnostisering, zorg en nazorg van verslaving op afstand mogelijk wordt gemaakt.
 • Dit privacybeleid (”Beleid”) legt uit hoe we uw persoonlijke gegevens gebruiken wanneer u gebruikmaakt van www.kontigocare.nl (“Website”) voor de communicatie en informatie met betrekking tot Kontigo Care AB.
 • De Website wordt beheerd door Kontigo Care AB, org.nr: 556956-2795, adres: Påvel Snickares Gränd 12, 753 20 Uppsala, Zweden, met het e-mailadres: info@kontigocare.com, (“Kontigo”, “wij”, “ons”).
 • U kunt het grootste deel van onze website gebruiken zonder uw persoonlijke gegevens te hoeven invoeren. Bepaalde delen van de website vereisen dat u bepaalde informatie over uzelf invoert, bijvoorbeeld op plekken waar u een demonstratie van onze diensten kunt aanvragen.
 • Als u vragen hebt, kunt u altijd contact met ons opnemen via privacy@kontigocare.com.

Beleid

Laatst herzien op: 31-5-2018

Inhoudsopgave

 1. Inleiding
 2. Onze principes
 3. Persoonlijke gegevens die we verzamelen
 4. Hoe en waarom we uw persoonlijke gegevens gebruiken
 5. Wanneer en hoe we uw gegevens met anderen delen
 6. Uw rechten
 7. Beveiliging
 8. Gegevensopslag
 9. Wat valt hier niet onder
 10. Wijzigingen
 11. Vragen, opmerkingen en klachten
 12. Wijzigingsgeschiedenis

 

1. Inleiding

De Website wordt beheerd door Kontigo Care AB, org.nr: 556956-2795, adres: Påvel Snickares Gränd 12, 753 20 Uppsala, Zweden met het e-mailadres: info@kontigocare.com, (“Kontigo”, “wij”, “ons”).

Dit privacybeleid (“Beleid”) legt uit hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken en wat uw rechten zijn met betrekking tot uw privacy. We wijzen erop en zijn ons ervan bewust dat de omgang met uw privacy en uw persoonlijke gegevens een constante verantwoordelijkheid is. Daarom wordt dit Beleid bijgewerkt wanneer onze verwerking van uw persoonlijke gegevens verandert. U wordt op de hoogte gesteld van deze wijzigingen via een publicatie op onze website.

 

2. Onze principes

We doen ons best uw privacy te bewaken en uw persoonlijke gegevens te beschermen. Met dat doel volgen we de volgende principes.

 • We zullen ervoor zorgen dat we de gepaste en afdoende veiligheidsmaatregelen nemen om uw gegevens te beschermen.
 • We zullen ervoor zorgen dat elke externe samenwerkingspartner waar we mee werken en die uw persoonlijke gegevens verwerkt, de passende en afdoende veiligheidsmaatregelen heeft genomen.
 • We zullen uw privacy respecteren en alleen persoonlijke gegevens verzamelen en verwerken als dat noodzakelijk is om onze diensten te kunnen aanbieden, onze legitieme belangen te kunnen behartigen of te kunnen voldoen aan onze juridische verplichtingen.
 • We zullen duidelijk zijn over welke gegevens we van u verzamelen en hoe we deze gebruiken.
 • We zullen persoonlijke gegevens uitsluitend gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en we zullen ervoor zorgen dat als gegevens worden verwijderd, dat op een veilige manier gebeurt.

 

3. Persoonlijke gegevens die we verzamelen

Verzamelen van persoonlijke gegevens

Wanneer u contact met ons opneemt om ons te vragen om een demonstratie van Previct, vragen we u om uw voor- en achternaam, uw mobiele telefoonnummer en om de organisatie/instelling/onderneming die u vertegenwoordigt.

Wanneer u onze website gebruikt, zullen we tevens uw IP-adres en bepaalde informatie over uw surfgedrag op onze website vastleggen. Ga voor meer informatie over welke cookies we gebruiken en waarvoor, naar Cookies op de website.

Onze verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op specifiek uiteengezette doeleinden die u hieronder onder deel 4 vindt.

We verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan anderen en delen ze uitsluitend met onze servicepartners die ons bijstaan in het onderhouden van onze website en het aanbieden van onze diensten. Hier kunt u in deel 5 meer over lezen.

Uw communicatie met Kontigo Care

Wanneer u met ons communiceert via e-mail, gewone post of een andere vorm van communicatie gebruikt, kunnen we die correspondentie eventueel opslaan met bijbehorende gegevens (zoals naam, e-mailadres, contactgegevens en persoonlijke informatie die u in het bericht verschaft). We kunnen deze gegevens gebruiken voor het beantwoorden van of verwerken van uw verzoek. Als u wilt dat Kontigo de gegevens die u op deze manier aan ons verstrekt, verwijdert, kunt u contact opnemen via privacy@kontigocare.com.

Als u uw persoonlijke gegevens niet wilt delen

De noodzakelijke verwerking van uw persoonlijke gegevens voor de doeleinden die in dit Beleid worden uiteengezet, is een voorwaarde voor uw gebruik van onze website of voor deelname aan de diensten die wij bieden via onze website. Als u deze persoonlijke gegevens niet wilt delen, kunt u bijvoorbeeld geen demonstratiesessies bij ons aanvragen en kunt u niet navigeren op onze website.

 

4. Hoe en waarom we uw persoonlijke gegevens verwerken

Kontigo verwerkt uw persoonlijke gegevens voornamelijk om te kunnen zien of de website snel en goed functioneert, en om u de diensten te kunnen bieden waaraan u via onze website kunt deelnemen, of om financiële rapporten en documentatie te kunnen downloaden.

Zie hieronder voor een meer gedetailleerde beschrijving van alle doeleinden.

Om ervoor te zorgen dat onze website snel functioneert en eenvoudig is in het gebruik. We gebruiken strikt noodzakelijke cookies zodat u op de website kunt navigeren en de functies kunt gebruiken. Zonder deze cookies kunnen we bepaalde functies niet aanbieden, zoals bijvoorbeeld u automatisch doorverwijzen naar de minst drukke server. U kunt deze cookies niet uitschakelen omdat ze nodig zijn voor het functioneren van de website. Ga voor meer informatie over welke cookies we gebruiken en waarvoor, naar Cookies op de website.

Om u demoversies te kunnen verstrekken van onze diensten en producten. Via onze website kunt u als zorgverlener een demoversie aanvragen van onze diensten en producten. Om u eenvoudig en veilig te kunnen voorzien van dat wat u nodig hebt, vragen we u om uw voor- en achternaam, uw mobiele telefoonnummer en om de organisatie/instelling/onderneming die u vertegenwoordigt. Deze informatie gebruiken we om uw bestelling te kunnen leveren en beheren en om contact met u te kunnen opnemen met noodzakelijke informatie over de bestelling.

Analyse, ontwikkeling en onderhoud van de website: We kunnen IP-adressen en surfgedrag van onze bezoekers opslaan om problemen met onze servers te kunnen diagnosticeren, om de website up-to-date te houden, gebruikerstrends te kunnen analysen enzovoort. Dit soort cookies kunt u deactiveren. Ga voor meer informatie over welke cookies we gebruiken en waarvoor, naar Cookies op de website.

Communicatie. Zoals hierboven in dit deel vermeld, kunnen we de persoonlijke gegevens die u invoert verwerken wanneer u contact met ons opneemt. We slaan de gegevens die u invoert op voor zover dat noodzakelijk is om uw vraag te kunnen beantwoorden of te verwerken.

Andere doeleinden: Als we van plan zijn persoonlijke gegevens te verwerken op een manier die niet in lijn is met dit Beleid, zullen we u daarover informeren en hernieuwde goedkeuring of toestemming verkrijgen indien dat bij wet is vereist voordat we met deze nieuwe verwerking beginnen.

 

5. Wanneer en hoe we uw gegevens met anderen delen

Het kan voorkomen dat het noodzakelijk is om uw gegevens te delen met bedrijven die uit onze naam diensten uitvoeren (bijvoorbeeld de host van onze servers of bedrijven die ondersteunende diensten verlenen) zodat we u onze diensten kunnen aanbieden.

In de gevallen dat we gegevens over u delen met derden, zorgen we ervoor dat deze bedrijven onze vereisten voor gegevensbescherming opvolgen en ze hebben geen toestemming persoonlijke gegevens die ze ontvangen te gebruiken voor enig ander doel.

Het kan zijn dat we de locatie van de servers binnen de EU veranderen. Dit dient te gebeuren met de relevante veiligheidsmaatregelen om er zeker van te zijn dat uw persoonlijke gegevens correct en volgens de relevante wetgeving alsook dit Beleid worden behandeld.

Als laatste kan het voorkomen dat we verplicht zijn uw gegevens over te dragen of op te slaan als het in onze mening noodzakelijk is voor het volgende:

 1. Het kunnen voldoen aan de wet, voor rechtszaken, overheidsbesluiten of gerechtelijke bevelen en om informatie te kunnen afgeven aan de politie en andere bevoegde autoriteiten.
 2. Het beschermen van onze klanten, bijvoorbeeld om spam of pogingen tot fraude te kunnen voorkomen of om het vermijden van overlijden of ernstig letsel te vergemakkelijken.
 3. Het beheer en onderhoud voor de veiligheid van onze producten, waaronder het verhinderen of stoppen van een aanval op ons systeem of netwerk.

 

6. Uw rechten

We volgen actuele wetgeving inzake gegevensbescherming in de Europese Unie op die, indien van toepassing, de volgende rechten omvatten:

 • U hebt het recht om kosteloos een uittreksel van het register op te vragen (volgens de definitie in de wet), een kopie te ontvangen van uw persoonlijke gegevens, om correctie aan te vragen en, in bepaalde omstandigheden en het verwijderen van uw persoonlijke gegevens te eisen.
 • U hebt het recht om beperking te eisen van en u te verzetten tegen verwerking van uw persoonlijke gegevens die gebeurt vanwege ons legitieme belang.
 • U hebt het recht een klacht tegen ons in te dienen bij de instantie voor gegevensbescherming. Het toezicht op gegevensbescherming gebeurt in Zweden door de autoriteit die toezicht houdt op of wij als bedrijf de wet naleven.
 • Als de verwerking van persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht om wanneer u maar wilt deze toestemming in te trekken voor verwerking van uw persoonlijke gegevens in de toekomst.
 • U hebt het recht ons te vragen uw persoonlijke gegevens aan een andere organisatie over te dragen die verantwoordelijk is voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens (verwerkingsverantwoordelijke) in het geval dat ons recht op het verwerken van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming of om aan een afspraak met u te kunnen voldoen.

U krijgt redelijkerwijs toegang tot uw persoonlijke gegevens zonder extra kosten als u hiervoor een verzoek indient via privacy@kontigocare.com. Als we u niet binnen een redelijk tijdbestek toegang kunnen geven, zal Kontigo u een datum geven waarop informatie beschikbaar wordt gesteld. Als dergelijke toegang wordt geweigerd, zal Kontigo u daarvoor een verklaring geven.

Wanneer we uw gegevens verwerken, doen we dat op basis van afspraken om u de diensten te kunnen verlenen die u bij ons hebt besteld, om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, onze contractuele en juridische verplichtingen te kunnen nakomen, onze systemen en klanten te kunnen beschermen of te kunnen voldoen aan andere legitieme belangen volgens de beschrijvingen in deel 3 en 4, of waar dit vereist is, op basis van uw toestemming.

Er zijn geen formele eisen voor het indienen van bezwaren, dus u kunt hiervoor contact met ons opnemen via privacy@kontigocare.com. Indien u wilt dat we niet via e-mail contact met u opnemen, zullen we een vermelding van uw e-mailadres in onze uitsluitingslijst bewaren om ervoor te zorgen dat u geen ongewenste e-mails van ons ontvangt.

 

7. Beveiliging

Om uw privacy en uw persoonlijke gegevens te beschermen die u overhandigt door uw gebruik van onze diensten, hebben we fysieke, technische en administratieve veiligheidsmaatregelen genomen. We werken onze beveiliging continu bij en blijven deze testen.

We beperken de toegang tot uw persoonlijke gegevens tot die medewerkers die de informatie nodig hebben om u diensten te kunnen verlenen en u aanbiedingen te kunnen doen. Daarnaast worden onze medewerkers getraind in het belang van geheimhouding en het bewaken van privacy en veiligheid. We zullen de gepaste disciplinaire maatregelen nemen om er zeker van te zijn dat onze medewerkers hun verplichtingen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens nakomen.

 

8. Gegevensopslag

Persoonlijke gegevens die door Kontigo worden verwerkt, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in de regio waar u woont, in Zweden of in andere landen waar Kontigo, diens partners of leveranciers actief zijn. We nemen maatregelen om gegevens, die we overeenkomstig dit privacybeleid verzamelen, te beveiligen zoals bepaald in dit beleid en volgens de toepasselijke wetgeving van de regio waar de gegevens zich bevinden. Indien we uw persoonlijke gegevens overdragen naar een derde land, d.w.z. een land buiten de EU/EEG, zullen we afspraken maken en andere maatregelen nemen in overeenstemming met van toepassing zijnde wettelijke eisen.

Kontigo slaat uw persoonlijke gegevens op voor de periode dat het nodig is om te kunnen voldoen aan de doelstellingen die in deel 4 worden beschreven. Verschillende soorten persoonlijke gegevens kunnen daarom gedurende verschillende perioden kunnen worden opgeslagen, afhankelijk van verschillende criteria.

Criteria die de duur bepalen hoe lang we gegevens opslaan, zijn bijvoorbeeld:

Hoe lang zijn de persoonlijke gegevens nodig voor ons om onze diensten te kunnen leveren? Dit is onder andere van toepassing op gegevens die nodig zijn om de functies van de website te kunnen ondersteunen, met u te kunnen communiceren of u de diensten of producten te kunnen leveren die u via de website hebt aangevraagd.

Zijn persoonlijke gegevens vertrouwelijk? In deze situaties is meestal sprake van een korte bewaarperiode.

Heeft Kontigo juridisch, contractueel of op andere wijze zich verbonden aan het opslaan van de informatie? Voorbeelden zijn verplichte wetgeving inzake bewaren van informatie zoals voor boekhoudkundige doeleinden, decreten van officiële instanties om gegevens te bewaren die relevant zijn voor onderzoeken, of gegevens die moeten worden bewaard voor het oplossen van geschillen.

Voor meer informatie over hoe we uw persoonlijke gegevens verwerken, kunt u contact met ons opnemen via privacy@kontigocare.com.

 

9. Wat valt hier niet onder

Geaggregeerde data: Geaggregeerde data zijn gegevens die niet terug te koppelen zijn naar een persoon aan wie die informatie ooit toebehoorde. Geaggregeerde data worden daarom niet beschouwd als persoonlijke gegevens.

Deze data worden verzameld en verwerkt om activiteit op onze website te kunnen volgen en evalueren. Dat betekent dat uw gegevens ook mee kunnen worden verzameld en vervolgens zodanig worden geanonimiseerd dat we de informatie niet meer aan u persoonlijk kunnen koppelen. We gebruiken deze anonieme gegevens voor statistische doeleinden en om de website te verbeteren. Geaggregeerde data zijn volledig anoniem en bevatten geen gegevens die iemand persoonlijk kunnen identificeren. Ze kunnen daarom langer worden bewaard dan uw persoonlijke gegevens.

 

10. Wijzigingen

We werken ons beleid zo nodig bij om feedback van klanten en wijzigingen in onze diensten te weerspiegelen. Indien het Beleid wordt bijgewerkt, verandert de datum van laatste update helemaal bovenaan in het Beleid en worden de wijzigingen onderaan op de pagina beschreven onder WIJZIGINGSGESCHIEDENIS, waarna de wijzigingen effectief zullen zijn. Het is bij wet verplicht om u duidelijk op de hoogte te stellen van dergelijke veranderingen middels e-mail of een vergelijkbaar communicatiemiddel. We raden u aan onze website regelmatig te bezoeken om het actuele Beleid te lezen.

 

11. Vragen, opmerkingen en klachten

Indien u vragen of opmerkingen hebt over ons Beleid en onze veiligheidsmethoden, dan kunt u contact met ons opnemen op:

Afdeling: Informationssäkerhet

Adres: Påvel Snickares gränd 12, 753 20 Uppsala, Zweden

E-mailadres: privacy@kontigocare.com

Telefoon: +46 18 – 410 88 80 (werkdagen tussen 08:00 – 16:00 uur)

 

Wijzigingsgeschiedenis

 • Mei 2018: Verduidelijkingen naar aanleiding van de nieuwe verordening inzake gegevensbescherming (Algemene verordening gegevensbescherming, AVG) die op 25 mei 2018 in werking is getreden. Het bijgewerkte privacybeleid treedt op 25 mei 2018 automatisch in werking voor alle bestaande klanten en bezoekers. Als u de website blijft gebruiken vanaf die dag, dan is uw gebruik onderhevig aan het nieuwe privacybeleid. Het beleid is tevens bijgewerkt om kort, bondig en duidelijk te zijn en eenvoudiger om te begrijpen.